როგორ დავწეროთ ხის მაგიდა

ოსაკას სტაბილურად წინ მიიწევს, მისი ინტეგრირებული კურორტი (IR) გეგმები, მაგრამ ქალაქის, ასევე, მიზნად ისახავს გარკვეული რესტრუქტურიზაცია.დადგენილებით იქნება წარმოდგენილი, რომ ქალაქის საბჭოს, რომელიც განსაკუთრებით აქცენტს გამაერთიანებელი ოსაკას ფართი. როგორ დავწეროთ ხის მაგიდა.

მსგავსი პროდუქტები კატეგორიაში