Poker Texas Holdem Zasady Kolor

ut მესამე კვარტალში 2017 ჯგუფი შემოსავლების slumped მეტი, ვიდრე მესამე MYR61.27 მილიონი, ეხლა MYR94.55 მილიონი წლით ადრე.მთავარი კომპონენტი ჯგუფი შემოსავლების გაყიდვების და მარკეტინგის პროდუქტი – დაეცა 45.3 პროცენტით წლის მესამე კვარტალში, 2017, რომ MYR38.55 მილიონი, შედარებით MYR70.44 მილიონი წლით ადრე. poker texas holdem zasady kolor.

მსგავსი პროდუქტები კატეგორიაში